El passat dia 16 de març va ser elegit pel seu Patronat el Dr. Miquel Vilardell, que substitueix el Sr. Agustí Montal. Per imperatius d’edat, el Sr. Agustí Montal no va renovar el càrrec de patró…