La interacció entre la persona, les seves capacitats i l’entorn és allò que determina el seu grau d’autonomia. Per això, quan algú, per les seves limitacions, no pot portar a terme les activitats de la vida…