En els darrers anys, la prevalença de l’obesitat ha augmentat a Espanya, arribant a afectar el 28 per cent de la població. En els grups de més edat, la taxa és encara superior. Existeix una relació…