Aigua, llum i gas. Tres conceptes que cada mes apareixen en els vostres comptes bancaris i que, junts, signifiquen una important partida del pressupost domèstic. Amb petits gestos, però, es pot aconseguir disminuir de manera significativa…