Amb la velocitat i la ràpida adaptació a cada etapa tecnològica, la vida del jubilats del futur (també) estarà modelada per la tecnologia, que a banda de proporcionar beneficis increïbles, farà emergir noves despeses, tant financeres com socials, que caldrà…