Dins de les jornades de Formació Continuada organitzades per Mutuam, el director de la Fundació Salut I Envelliment-UAB, el doctor Antoni Salvà, va impartir una conferència sobre la fragilitat en el pacient geriàtric. El geriatre va…