Entre el 22 i 28 de maig, la ciutat de Sabadell va celebrat la seva Festa Gran amb la que es reconeix la feina feta per els casals i entitats de gent gran durant tot l’any, convertint-se en un moment perfecte per mostrar les aportacions…