Se’n parla molt dels beneficis de la musicoteràpia pel que fa a l’Alzheimer, sobre com la música facilita recuperar records de la vida passada, dels records…. com el ritme influeix sobre la regulació de la motricitat, com la melodia impacta…