Assemblea General del Grup Mutuam

En compliment dels seus estatuts, l’entitat de previsió social Mutuam MPS va convocar el passat 29 de juny els seus mutualistes a l’Assemblea General per presentar-los l’estat dels comptes i l’informe de gestió, així com el pressupost per a l’any següent i la gestió que ha dut a terme la Junta Directiva el 2016. En el transcurs de la reunió, es van examinar aquests punts per part dels mutualistes assistents i es van sotmetre a la seva aprovació. Es va aprovar per unanimitat la gestió econòmica presentada pel president, Josep Arqués, els vicepresidents, Aurora Sanz i Joan Nubiola, el secretari, Josep Ll. Vilaseca, i el Director General, Francesc Brosa. L’acte també va servir per presentar la Memòria d’activitats del Grup, editada aquest any en un format nou.

 

T'agradaria que parléssim d'algun altre tema que consideris molt rellevant?
Quines temàtiques et preocupen?
T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Fes-nos arribar la teva proposta