9a-Jornada-Sociosanitaaria-IMG_1845

21 projectes es van presentar a la 14ª edició d’aquest premis convocats per la nostra Fundació, que promouen la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària del nostre país. Els projectes guanyadors van ser “De la fractura de maluc discapacitant, a la persona gran atesa dins d’un model assistencial que minimitzi aquesta discapacitat: canvi de paradigma”, presentat pel Consorci Sanitari de l’Anoia i  Implementació i Avaluació del programa NECPAL en els EAR Mutuam”, presentat per EAR Mutuam i Observatori Qualy (Centre col·laborador de l’OMS per a programes públics de cures pal·liatives: ICO)

T'agradaria que parléssim d'algun altre tema que consideris molt rellevant?
Quines temàtiques et preocupen?
T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Fes-nos arribar la teva proposta