No contencions al centres Grup Mutuam

Des dels centres de Grup Mutuam es prioritza la qualitat de vida de les persones grans i per aquest motiu es porta a terme des de fa quasi dos anys, un programa de gestió i control de les contencions basat en la Norma Liber-Ger, que és una norma desenvolupada per la Fundación Cuidados Dignos. L’objectiu és sensibilitzar als residents, familiars i professionals per promoure una metodologia de treball que limiti al màxim l’ús de contencions i tots els centres assistencials del Grup formen part del projecte.

En una primera fase, van ser el Centre Residencial Collserola a Barcelona, Centre Residencial Mutuam La Creueta a Sabadell i Centre Residencial Mutuam Manresa els que varen iniciar l’aplicació de la Norma. Aquest mes de maig finalitza la Fase II amb la incorporació a la Norma de la resta de centres del grup. Amb aquests avanços i segons la mateixa Fundació, es podria assolir aviat la Fase III i aconseguir l’acreditació com a Centres Dignes, per a tots els centres de l’entitat.

 

 

T'agradaria que parléssim d'algun altre tema que consideris molt rellevant?
Quines temàtiques et preocupen?
T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Fes-nos arribar la teva proposta