Libera-care-les-Franqueses

Molt satisfets per  la fita, seguint el s criteris del Model d’Atenció Integral Centrada en la Persona, amb el suport de tot l’equip professional i familiars del centre, des de fa aproximadament dos anys la Residència per a gent gran Les Franqueses del Vallès, treballa per cuidar sense contencions. En aquest sentit, assessorats per la Fundació Cuidados Dignos amb la Norma Libera Care, i conscients dels efectes que té l’ús de contencions en els residents tant a nivell físic com psicològic, la residència avui ja cuida sense subjeccions mecàniques diürnes i nocturnes (a excepció de les baranes de llit). D’aquesta manera han millorat substancialment la qualitat de vida dels residents, promovent el respecte a la intimitat, la llibertat i la dignitat de les persones que atenen.

T'agradaria que parléssim d'algun altre tema que consideris molt rellevant?
Quines temàtiques et preocupen?
T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Fes-nos arribar la teva proposta