Libera-Care_Vila-seca

A la Residència Vila-seca (Tarragona) de Mutuam, seguint el model d’Atenció Integral Centrada en la Persona, gràcies a la col·laboració de tot l’equip de professionals i familiars del centre, s’ha assolit un dels objectius del projecte Libera-Care. Actualment cap avi del centre porta ni subjeccions diürnes, ni subjeccions mecàniques nocturnes (excepte baranes de llit). L’equip líder del projecte “No contencions” d’aquesta residència assistida, continua treballant per oferir alternatives i promoure la dignitat i la qualitat de vida de les persones que atén.

 

T'agradaria que parléssim d'algun altre tema que consideris molt rellevant?
Quines temàtiques et preocupen?
T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Fes-nos arribar la teva proposta