Bingo a la Residència Les Franqueses

El bingo és un joc molt popular entre els avis i àvies de la Residència Les Franqueses del Vallès i les partides sempre tenen bona acollida. Coincidint amb festivitats populars, s’organitzen bingos especials, en què també poden participar familiars i amics dels residents, afavorint els vincles socials i les relacions intergeneracionals.

Més enllà, d’oferir una bona estona d’esbarjo, el bingo aporta beneficis diversos a les persones gran que el practiquen. Es tracta d’un joc lúdic d’estimulació cognitiva que combina diferents capacitats, com el raonament, el llenguatge, l’atenció, la reminiscència, l’observació i la discriminació. Com que els jugadors han de mantenir una atenció continuada, també afavoreix la concentració. Però, a més, es treballa la memòria a curt termini, auditiva i de treball, el reconeixement, en identificar els diferents números, i la psicomotricitat fina, en haver de col·locar de manera correcta i adequada les fitxes al cartró. Així mateix, cal destacar que contribueix a la socialització dels jugadors i que es fomenta un ambient de grup i de col·laboració i ajuda entre els participants. Per últim, però no menys important, el bingo provoca emoció i motivació del resident davant de les expectatives de guanyar.

Encara no coneixes la Residència Les Franqueses?Ampliar informació

T'agradaria que parléssim d'algun altre tema que consideris molt rellevant?
Quines temàtiques et preocupen?
T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Fes-nos arribar la teva proposta