Targeta sanitària Cuida'm

Des de novembre de 2015 i d’acord els objectius del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, ja està implantada a tot el territori de Catalunya. El desplegament del projecte va iniciar-se al desembre de 2012 i al llarg del 2015 s’ha estès a la resta de regions sanitàries.

Aquesta targeta sanitària identifica a persones que degut al seus perfils clínics específics necessiten unes actuacions diferents i especials en relació als professionals i als serveis sanitaris. Permet que les persones siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar l’atenció adaptada a les seves necessitats, en el moment d’accés als serveis de salut.

Objectius d’una targeta especial

  • Millorar l’atenció a les necessitats especials d’aquestes persones amb un tracte més adequat
  • Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i garantir una comunicació més fluïda amb pacients, familiars i cuidadors.
  • Si la situació clínica ho permet, facilitar que familiars i cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies,
  • Facilitar que aquestes persones puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones poden identificar-se amb aquesta targeta?

Persones que pateixen patologies o diagnòstics com: demència (amb nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4), discapacitat intel·lectual greu i profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista i dany cerebral.

Com es pot sol·licitar la targeta “TSI Cuida’m” ?

La sol·licitud l’han de fer els metges, per iniciativa seva o prèvia sol·licitud de la persona assegurada o del seu familiar o tutor, mitjançant l’imprès que ha d’incloure la valoració del metge.

  • En casos de patologies de demències i dany cerebral, pot sol·licitar-la al metge d’atenció primària.
  • Per a la resta de patologies, les sol·licituds les poden fer el psiquiatres i psicòlegs dels centres de salut mental d’adults (CSMA), i infantils i juvenils (CSMIJ) i els serveis especialitzats en salut mental per a discapacitats intel·lectuals (SEMSDI), ateses en els centres de desenvolupament. I els pediatres d’atenció primària, en el cas dels infants.

Elaborat pel CatSalut

 

T'agradaria que parléssim d'algun altre tema que consideris molt rellevant?
Quines temàtiques et preocupen?
T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Fes-nos arribar la teva proposta